Turniej Poetycki O Koronę Wierzbową

ŁUBOWO. Lednicka Wiosna Poetycka XV EDYCJA - Regulamin Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową” (na zdjęciu laureaci poprzedniej edycji).

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.
Warunki uczestnictwa:
1. należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być tematycznie związane z Ziemią Lednicką, w 3 egzemplarzach (wydruk) i w wersji elektronicznej (płyta),
2. każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
3. prace należy nadsyłać w terminie do 1 maja 2011 r. pod adres:
4. Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo, ŁUBOWO 13 f, 62-260 ŁUBOWO
(z dopiskiem na kopercie)
XV Lednicka Wiosna Poetycka
Turniej Poetycki
„O KORONĘ WIERZBOWĄ”.
Wiersze oceniają jurorzy (poeci, poloniści). Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod koniec maja b.r. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach na 3 dni przed planowaną imprezą. Nagrodzone utwory odczytają autorzy. Organizatorzy poczynią starania, aby finał konkursu uświetnili swą obecnością znakomici twórcy. Przewidziano także zajęcia warsztatowe oraz możliwość prezentacji tekstów poetyckich wcześniej zgłoszonych, w Turnieju Jednego Wiersza.
Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w specjalnym zbiorku.
Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa w Turnieju.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 061/427-59-34 lub 061/820-91-65