Poznań, 25.02.2010 r.

Szanowny Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Środowisko literackie skupione w Poznańskim Oddziale Związku Literatów Polskich jest mocno zaniepokojone niepewną i wyjątkowo trudną sytuacją materialno-lokalową, zagrażającą dalszemu istnieniu naszego stowarzyszenia twórczego.

Siedziba przy ul. Noskowskiego 24 to uświęcone historią i tradycją miejsce literackich spotkań, zebrań i konsultacji udzielanych coraz to liczniejszym adeptom sztuki słowa, a także centrum organizacyjne Międzynarodowych Listopadów Poetyckich (w tym roku powinna odbyć się XXXIII edycja). Z dawnej świetności budynku, niestety, niewiele pozostało. Wymaga on natychmiast kapitalnego remontu, by stał się autentycznym Domem Literatury dla miasta ubiegającego się o status Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jesteśmy zatrwożeni - ze względu na stale rosnący czynsz za lokal, siedzibę naszego Oddziału, iż nie jesteśmy w stanie pozyskiwać środków finansowych na jego opłacanie.
Pisarze, przerażeni brakiem dalszych perspektyw, w różnoraki sposób dają wyraz swojej determinacji. Załączony wiersz oraz fotografie są tego przykładem.
Nasze wołanie o ratowanie zagrożonego likwidacją ośrodka twórców kultury w Poznaniu kierujemy do Ludzi mających wpływ na radykalną zmianę przedstawionej sytuacji.

Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich
Zbigniew Gordziej