Labor Omnia Vincit

Poznań, 16 maja 2011 r. L.dz. 128/2011

Szanowna Pani Danuta Bartosz
Wiceprezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
Szanowna Pani!

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego mam zaszczyt zawiadomić, że została Pani wyróżniona Srebrnym Medalem Towarzystwa "LABOR OMNIA VINCIT" za Krzewienie Pracy Organicznej.
Decyzja Zarządu jest wyrazem najwyższego uznania dla Pani dotychczasowej działalności zawodowej, literackiej, charytatywnej oraz społeczno-kulturalnej.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w którego imieniu mam zaszczyt i przyjemność zwrócić się do Pani jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych, wartości pracy organicznej. Nasze Towarzystwo jest organizacją proeuropejską i od chwili zaistnienia w różnych formach wspiera ideę integracji Polski z Unią Europejską.
Towarzystwo im. Hipolita Cegeielskiego, aby dać wyraz swoim ideałom i jednocześnie wskazać społeczeństwu polskiemu Osobistości najbardziej zasłużone w realizacji tych ideałów, ustanowiło Srebrny Medal Towarzystwa "Labor Omnia Vincit" (Praca wszystko zwycięża). Fakt wręczenia Medalu "Labor Omnia Vincit" - zalicza Panią do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W imieniu Towarzystwa i jego członków serdecznie gratuluję tego wysokiego wyróżnienia. Jednocześnie prosimy o przesłanie nam swojego CV, które zostanie wykorzystane w naszych wydawnictwach. Uroczystego wręczenia Medalu chcielibyśmy dokonać w dniu 24 maja 2011 r. w Bibliotece Raczyńskich w czasie uroczystości 90-lecia powstania Związku.

Z wyrazami szacunku i poważania
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa