Poznań, 22 maja 2011 r.

Pani Stanisława Łowińska

Szanowna Pani,
Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji realizacji jubileuszowej, XV Lednickiej Wiosny Poetyckiej, której jest Pani pomysłodawczynią.
Wyrażam najwyższe uznanie dla Pani pracy, której efektem jest udział w dotychczasowych edycjach imprezy blisko tysiąca młodych adeptów sztuki poetyckiej z całej Polski.

Subtelne połączenie Pani osobistych cech - poetyckiego odbioru świata z umiejętnościami menadżerskimi przyczyniły się do wieloletniego sukcesu tych artystycznych konfrontacji, gdzie młodość spotyka się z doświadczeniem, poezja z muzyką i twórczością plastyczną, debiutanci z artystami wielkiego formatu, takimi jak Ewa Najwer czy Sergiusz Sterna - Wachowiak, czy też prezentującymi swe recitale, m.in.: Wandą Warską, Grzegorzem Turnauem oraz Krzysztofem Daukszewiczem. Podjęła się Pani trudnego dzieła rozpoznawania i umacniania talentów poetyckich młodego pokolenia Polaków. Dotychczasowe efekty Pani działalności sprawiają, że z radością wspieram Pani inicjatywę.
Życzę Pani siły i wytrwałości w realizacji kolejnych zamierzeń, wielu powodów do osobistej satysfakcji ze swych dokonań, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Łączę wyrazy szacunku, dr Filip Kaczmarek