27 grudnia 2013 r. o godz. 15:00 w Pracowni - mieszkaniu Kazimiery Iłłakowiczówny w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, przy ul. Gajowej 4 m. 8, odbyło się wręczenie po raz 31. Ogólnopolskiej Nagrody za najlepszy debiut poetycki roku 2013. Wręczenie nagrody zbiegło się z uroczystościami 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

20 grudnia 2013 roku, w Warszawie, na posiedzeniu komisji konkursowej wskładzie: Przewodniczący: – Marek Wawrzkiewicz, Członkowie: – Paweł Kuszczyński i Piotr Müldner – Nieckowski jednogłośnie uznano, że LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY DEBIUT ROKU 2013 ZOSTAJE KAROLINA KUŁAKOWSKA za tomik pt. Puste muzea, wydrukowany przez Zaułek Wydawnictwo Pomyłka w Szczecinie, opracowanie graficzne oraz ilustracje Jarosław Eysymont, Szczecin 2013.
Wśród nadesłanych na Konkurs 29 książek NOMINACJE do NAGRODY ZA NAJLEPSZY DEBIUT POETYCKI ROKU 2013 otrzymali:
ŁUCJA DUDZIŃSKA - tomik „z mandragory”- wydawca Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego
KAROLINA KUŁAKOWSKA - (późniejsza Laureatka) - za tomik „Puste muzea” – Zaułek Wydawniczy Pomyłka w Szczecinie
i MICHAŁ SOKOŁ0WSKI autor tomiku „Asymptoty” - Wydawnictwo Miniatura w Krakowie