11 lipca 2013 r o godz. 14:00 w Złotej Sali Pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78 będzie okazja do spotkania Heleny Gordziej - poetki, chluby i dumy naszego Oddziału. Jubilatka w tym dniu kończy 85 lat.
Wyjątkowo rzadko zdarzają się twórcy wielkości Heleny Gordziej. Nieprzypadkowo Witek Różański nazywał Ją Matką Poetów. Wykształciła bowiem wiele szeregów poetyckiej bohemy. Jest najwybitniejszą, obecnie żyjącą poetką Wielkopolski. Dołączyła do wielkich dam poezji takich jak Kazimiera Iłłakiewiczówna, Bronisława Wajs-Papusza czy Łucja Danielewska.

O Jej twórczości mówią:
Dr hab. Dariusz Lebioda: „Osiągnęła to, czego nie udaje się znaleźć wszystkim – mądrość i piękno, a nade wszystko liryczną nieśmiertelność...”, „To się udaje doprawdy poetom największym”, „W jej wierszach zderzyła się niezwykła wprost inteligencja, wyczucie języka, umiejętność budowania metafory, zdolność konstruowania piętrowych obrazów i wielorako głębokich przestrzeni”. „Ta prosta dziewczyna dostała od losu dar poezji i profecji, stała się osobowością literacką ogromnego formatu – nikt, kto będzie pisał o literaturze Wielkopolski przełomu wieków nie będzie mógł jej pominąć”.
Prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut: „Buduje pewną ekologiczną wizję przy pomocy słowa i treści i metafizycznych, unikatowo skomponowanych w pełne całości literackie obrazy, których zadaniem jest udomowienie człowieka w jego środowisku przyrodniczym i kulturowym”.
Dr Stefan Mełkowski: „Mamy tu do czynienia z poezją wysokiej klasy, otwartą na szerokie rzesze ludzi, które swoje myśli i uczucia znajdują lepiej i mocniej wyrażone w wierszach poetki”.
Piękny wiek i niezwykle obfity dorobek twórczy. Jubilatka jest nadal wyjątkowo aktywna, ciągle zadziwia nowymi tomikami i pomysłami. Młodzież z podziwem i ogromną uwagą podpatruje sekrety Jej aktywności i wielkiego talentu. Wydała ok. 50 książek i zapowiada następne.
Za osiągnięcia w poezji i działalność kulturotwórczą Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło Helenę Gordziej Złotą Statuetką Hipolita Cegielskiego. Pierwszą statuetkę Hipolita otrzymał Papież Jan Paweł II. Helena Gordziej otrzymała wyróżnienie razem z prezydentem Lechem Wałęsą. W roku 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył poetkę medalem "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis".
W roku 2012 otrzymała Nagrodę Pracy Organiczniej im. Marii Konopnickiej.
Cieszymy się bardzo, że jest wśród nas Helena Gordziej – Królowa na dworze Wielkiej Poezji.
Drogiej Jubiletace życzymy Sto lat, zdrowia i pomyślności i jeszcze wielu, wielu wspaniałych spełnień literackich – nowych tomików i nowej poezji, a nade wszystko żeby Jej wiersze nigdy nie straciły Światła miłowania.
Chętnych posłuchania nietuzinkowej, ponadczasowej poezji serdecznie zapraszamy. Helena Gordziej – Królowa na dworze Wielkiej Poezji każdemu podaruje serdeczny, przyjacielski uśmiech i powie dobre, ciepłe, matczyne słowo.

Serdecznie zapraszam
Danuta Bartosz