Iskra ognia maleńka

Ukazał się wybór wierszy "Iskra ognia maleńka" - almanach XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego organizowanego przez Oddział Poznański Związku Literatów Polskich, który odbywa się w Poznaniu i Wielkopolsce w dn. 6-9.11.2012 r.
Prezentowana poezja ukazuje rezultaty indywidualnego postrzegania świata, twórczą wyobraźnię autorów, niepokoje towarzyszące człowiekowi w czasie niespotykanej dotąd dynamiki zmian oraz zmagań kultury z cywilizacją.
To także podziękowanie za dar istnienia, za wszystko, co z nim związane, a więc radość, ból, szczęście, cierpienie, smutek - dla pełni życia i własnej osobowości. Jest ona zarazem niepokojem, spokojem, ciszą.

Odnajdujemy w almanachu sporo dobrej mądrości, która próbuje godzić życie z losem - pisze Paweł Kuszczyński - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXV MLP i Prezes Oddziału Poznańskiego ZLP we wstępie do almanachu i dodaje: Zachowanie kultury ojczystej jest ważnym zadaniem poety, pisarza. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa język - bezcenne dobro każdego narodu. Twórców winien niepokoić zalew obcych naleciałości skutecznie zagrażających pięknu i czystości ojczystej mowy. Dzisiejszy świat znamionuje postępująca globalizacja, zatem ważną misją każdego poety/pisarza jest uświadomienie współczesnemu człowiekowi, społeczeństwu, narodowi, potrzeby zachowania własnej tożsamości. Stąd ważne zadanie stoi przed kulturą a szczególnie literaturą piękną.
W almanachu znalazły się wiersze ponad 80 poetów z Polski, Chin, Wietnamu, Serbii, Etiopii, Armenii, Rosji, Macedonii i Niemiec. Oddział Warszawski ZLP reprezentują na festiwalu Aldona Borowicz, Stefan Jurkowski, Andrzej Gnarowski (Warszawa) i Miłosz Kamil Manasterski (Łomianki).