Małgorzata Gałęska oraz Kazimierz Arendt

W dniu 24 lutego 2011 r. odbyły się wybory w Oddziale Łódzkim ZLP. Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący: prezes – kol. Kazimierz Arendt, zastępca prezesa – kol. Daniela Zajączkowska, sekretarz kol. Małgorzata Tatiana Skwarek – Gałęska, skarbnik. Kol. Andrzej Zimowski. Wybrano też Komisję Rewizyjną (kol. Roma Alvarado - Łagunionok, kol. Jan Juszczyk), Sąd Koleżeński (przew. Kol. Jacek Kotlicki) oraz 4 delegatów na Zjazd Walny ZLP.

Wszystko to przebiegało w Gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego, w której na mocy umowy Oddział Łódzki ma swoją siedzibę. Otwarto też stałą wystawę darów Oddziału (obrazy, zdjęcia, zbiór karykatur) w Dziale Zbiorów Regionalnych WiMBP.

(Na zdjęciu: kol. Małgorzata Gałęska oraz Kazimierz Arendt)