Po noworocznym koncercie we Lwowie

Noworoczny koncert Polska – Ukraina w Filharmonii Lwowskiej zgromadził nadkomplet publiczności, która entuzjastycznie przyjęła trzygodzinny program.

Potem do rodzinnej fotografii ustawiła się część wykonawców z przedstawicielem patronującego imprezie Konsulatu Rzeczypospolitej - I radcą Marianem Orlikowskim oraz współprowadzącym ten wieczór poetą Andrzejem Grabowskim. W tym gronie – również członkowie słynnego na Ukrainie akademickiego zespołu „Wysoki Zamek”, występujący także podczas Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.