Nowy Zarząd Oddziału ZLP w Krakowie

Kraków

W dniu 22 stycznia 2011 roku w wyniku demokratycznych wyborów po Walnym Zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Prezes – Andrzej Grabowski
Wiceprezes – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
Sekretarz - Barbara Szczepańska „Judyta”
Skarbnik – Joanna Rzodkiewicz
Członek zarządu ds. wydawniczych – Maciej Naglicki

 

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.