Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

W dniu 26 lutego 2011 r. w wyniku demokratycznych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w składzie:
1. Prezes – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta (na zdjęciu obok)
2. Wiceprezes - Joanna Krupińska–Trzebiatowska
3. Sekretarz – Barbra Szczepańska "Judyta"
4. Skarbnik – Joanna Rzodkiewicz
5. Członek Zarządu ds. Wydawnictw – Maciej Naglicki
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
1. Dorota Lorenowicz
2. Irena Kaczmarczyk
3. Leszek Konarski – przewodniczący

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Marzena Dąbrowa-Szatko
2. Janusz Orlikowski
3. Andrzej Krzysztof Torbus – przewodniczący
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich informuje także, że na Zjeździe Delegatów ZLP w maju br. KOZLP reprezentować będzie 12 delegatów, wymienionych poniżej w kolejności alfabetycznej:
1. Ignacy Stanisław Fiut
2. Irena Kaczmarczyk
3. Jacek Kajtoch
4. Leszek Konarski
5. Joanna Krupińska-Trzebiatowska
6. Dorota Lorenowicz
7. Maciej Naglicki
8. Janusz Orlikowski
9. Danuta Perier Berska
10. Joanna Rzodkiewicz
11. Barbara Szczepańska Judyta
12. Magdalena Węgrzynowicz-Plichta