KRAKOWSKA NOC POETÓW 2021 

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, w dniu 29 czerwca 2021 roku, tradycyjnie zorganizował wieczornicę, zwaną Nocą Poetów. Ta uroczysta impreza odbyła się w urzekającej pięknem Sali Baltazara Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Powitała nas serdecznie kierująca Klubem pani Grażyna Potoczek. Spotkanie prowadziły, ze zwykłą im swadą, Anna Pituch-Noworolska i Danuta Perier-Berska.

 

almanach 2021a

 

Oczywiście, wszystko odbywało się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Niestety, ze względu na epidemię, było to spotkanie zamknięte, dostępne tylko dla członków ZLP i Koła Młodych oraz nielicznych gości. Pierwszym bardzo ważnym punktem programu była promocja, jak co roku, kolejnego, już 49. Almanachu „Krakowska Noc Poetów” wydanego przez nasz Oddział jako 27. numer wydawniczy Biblioteki KO ZLP. Projekt okładki i skład, z wielką starannością, wykonała wiceprezes Oddziału Danuta Sułkowska. Zamieszczone w tej publikacji fotografie są dziełem prezes naszego Oddziału profesor Anny Pituch-Noworolskiej, zaś korekty dokonała Danuta Perier-Berska.

 

dscf0983a

 

W almanachu znajdziemy wiersze członków KO ZLP oraz nieżyjących już poetów, tych którzy byli wśród nas, a także gości Krakowskiej Nocy Poetów i autorów z Koła Młodych przy KO ZLP. Słowo o wydanym almanachu wygłosiła, z literackim zacięciem, wiceprezes Danuta Sułkowska.

 

dscf1022a

 

Przybyli literaci kolejno recytowali swoje wiersze z promowanego almanachu, a nasz bard Robert Marcinkowski przeplatał ich deklamacje śpiewaniem ballad, do których akompaniował sobie na gitarze.

 

dscf0972a

 

Kolejnym ważkim punktem programu była prezentacja 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, której profesjonalnie dokonał wiceprezes KO ZLP Andrzej Walter, doceniając wysoki poziom omawianej publikacji.

 

dscf1078a

 

Jest on 26. numerem wydawniczym Biblioteki KO ZLP. Redakcją „Literata Krakowskiego” zajmował się zespół w składzie: Danuta Sułkowska, Anna Pituch-Noworolska, Danuta Perier-Berska i Leszek Konarski. Na okładce, a także na stronie tytułowej widnieją ciekawe zdjęcia wykonane przez Annę Pituch-Noworolską, zaś sześć znakomitych fotografii autorstwa Andrzeja Waltera zostało umieszczonych wewnątrz czasopisma. Na okładce znajdujesię także akcent jubileuszowy z okazji 100-lecia Związku Literatów Polskich. 

Projekt typograficzny, projekt okładki i skład czasopisma to praca Danuty Sułkowskiej.

 

literat krakowski 13a

 

W „Literacie Krakowskim” opublikowane zostały opowiadania, fragmenty powieści, eseje, reportaże, recenzje i wspomnienia. Wstępem do tej publikacji są „Rozważania o literaturze” Anny Pituch-Noworolskiej, zaś zwieńczeniem list gratulacyjny nadesłany do Krakowskiego Zarządu ZLP przez panią Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Annę Buchmann.

Miło wziąć do ręki obie rzeczone publikacje, nie tylko wszystkim bibliomanom, ale zwłaszcza sympatykom krakowskich zabytków, bowiem ich piękne fragmenty, widniejące na okładkach tych książek, z pewnością ucieszą oko i już na wstępie zachęcą do wgłębiania się w mnogość frapujących i wartościowych tekstów.

Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania XLIX Almanachu „Krakowska Noc Poetów” oraz 13. numeru prozatorskiego Pisma KO ZLP „Literat Krakowski”, należą się wielkie podziękowania i słowa uznania za mnóstwo poniesionego trudu, aby te publikacje trafiły do rąk czytelników, zwłaszcza w tym ciężkim, pandemicznym okresie. Nadzieja rychłego obcowania z pachnącymi jeszcze farbą drukarską lekturami, wynoszonymi z uroczystego wieczoru w kamienicy „Pod Gruszką”, złagodziła nam trudną, pełną wciąż rygorów sanitarnych, rzeczywistość.

 Tekst: Krystyna Alicja Jezierska