Projekt socjalny Czytanie nie boli, a poezja?

W czerwcu 2011 roku (w dniach: 27, 28 i 29.06.2011r.) nasze poetki, tj.: Marzena Dąbrowa-Szatko, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, Jadwiga Fillman-Zwierska, oraz Joanna Rzodkiewicz, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filii nr 8 w Krakowie, rozpoczęły realizację projektu socjalnego pt. "Czytanie nie boli, a poezja?", który został opracowany i zorganizowany przez Joannę Rzodkiewicz. Jest to kontynuacja projektu socjalnego pt. "Czytanie nie boli" zrealizowanego w sierpniu 2010 roku, w którym uczestniczył również Maciej Naglicki.

Tegoroczną grupę beneficjentów stanowiły dzieci w wieku od 7 do 16 lat, a także osoby dorosłe piszące poezję. Zorganizowano trzy spotkania, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 30: w pierwszym uczestniczyły dzieci w wieku 7-12 lat, w drugim uczestniczyły dzieci w wieku 13-16 lat, a uczestnikami trzeciego spotkania były osoby dorosłe piszące poezję.
Podejmowane w ramach projektu działania zmierzały do aktywizacji kulturalno-edukacyjnej i społecznej oraz wzbogaciły uczestników w nowe doświadczenia. Nasze koleżanki podzieliły się swoją pasją i twórczością, zaprezentowały utwory nie tylko własnego autorstwa, ale także innych współczesnych twórców. Beneficjenci mieli możliwość rozmowy z krakowskimi literatami, poznawania odmiennych punktów widzenia i interpretacji świata. Zajęcia zmierzały do tego, aby uczestnicy nie tylko odczuli piękno utworu, pogłębili swoją wiedzę o życiu, ale również przeżyli zawarte w nim wartości sprzyjające dojrzewaniu postaw społeczno-moralnych. Wszystkie dzieci chętnie nawiązywały kontakt z autorkami, dając się prowadzić w świat wyobraźni i reagowały niezwykle żywiołowo. Starsze dzieci z zaangażowaniem pisały własne, ciekawe rozwiązania poetyckie, które następnie odczytały. W nagrodę otrzymały zakładki do książek i gromkie brawa.
Spotkanie z osobami dorosłymi miało charakter warsztatów poetyckich. Naszym zamysłem jest umożliwienie osobom piszącym poezję, którzy swoją twórczość pozostawiają w czeluściach szuflad, prezentacji własnych utworów w gronie życzliwych osób, a także kształcenie umiejętności posługiwania się żywym słowem. Z grupy dorosłych zamierzaliśmy wyłonić osoby chętne do udziału w dalszych spotkaniach i wszyscy uczestnicy opowiedzieli się za kontynuacją warsztatów poetyckich. Planujemy zorganizowanie cyklu warsztatów literackich dla osób dorosłych od września - do grudnia 2011 r.
Wszyscy beneficjenci biorący udział w projekcie zostali obdarowani pięknie wydanymi książkami pozyskanymi od sponsorów oraz autorskimi książkami literatów uczestniczących w spotkaniach.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie złożyli podziękowania naszym koleżankom za bezpłatny udział w projekcie i współtworzenie spotkań w świecie literatury, a wzruszone dzieci wręczyły poetkom bukiety kwiatów.