Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

Janusz Gerard Stanisław Jutrzenka Trzebiatowski urodził się w 1936 r. w Chojnicach i wierny swoim rodzinnym stronom stworzył tam Muzeum. Jednak od 1954 r. nieprzerwanie związany jest z Krakowem, w którym zamieszkał po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych. W tym roku przypada jubileusz 75-lecia wszechstronnego artysty plastyka i poety, dlatego odbywające się obchody były zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórcze POPART we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Związkiem Literatów Polskich. Twórczość Jubilata to przede wszystkim malarstwo, plakat, mała forma rzeźbiarska, medalierstwo, a także realizacje w zakresie architektury i scenografii. Prace Artysty znajdują się w 90. muzeach w Polsce i na świecie.

Za całokształt twórczości został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami. W dorobku Jubilata stale obecna jest także twórczość poetycka - do tej pory wydał dziesięć tomików: "Poezje" (1993), "Przyjaciółko moja" (1994), "Ogrody sztuki" (1997), "Przestrzenie miłości" (1997), "Fotografie pamięci" (1999), "Ona" (2002), "Pomiędzy" (2004), "Zapiski" (2005), "Dotyk" (2007), "Pieta" (2010).
Cykl uroczystości rozpoczął jubileuszowy wieczór poezji, który odbył się w 9 czerwca br. w klubie Dziennikarza "Pod Gruszą". Poezje jubilata z tomiku "Dotyk" i "Pieta" czytała Bożena Adamek - ceniona i lubiana aktorka teatralna i filmowa oraz autor. W odpowiedni klimat wprowadziła zaproszonych gości muzyką Izabela Jutrzenka Trzebiatowska. Recital fortepianowy zagrany został przez młodą pianistkę, absolwentkę Akademii Muzycznej w Katowicach, z wirtuozerią i wdziękiem. Wykonanie utworów L. van Beethovena, F. Chopina i S. Rachmaninowa przy pełnej sali zaproszonych gości, jak podkreślił prowadzący spotkanie Janusz Paluch Dyrektor ŚOK, było pierwszym upominkiem dla Jubilata. Następnie Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, wręczając symboliczną czerwoną różę, złożyła Jubilatowi w imieniu koleżanek i kolegów życzenia pomyślności w życiu osobistym i kolejnych sukcesów artystycznych.
Wieczorem tego samego dnia, także w sali Fontany - tym razem w Pałacu Krzysztofory, w ramach obchodów jubileuszowych odbył się wernisaż malarstwa. Janusz Jutrzenka Trzebiatowski zaprezentował swój najnowszy cykl PTAKI. Zaproszeni goście, po wysłuchaniu preludium C. Debussego na fortepian w interpretacji Izabeli Jutrzenki Trzebiatowskiej, składali laudacje i życzenia drogiemu Jubilatowi. Wśród licznych delegacji nie zabrakło przedstawicieli z Chojnic. Po części oficjalnej przy lampce wybornego wina można było podziwiać oryginalne sylwetki ptaków z obrazów Jubilata i porozmawiać z jego przyjaciółmi.