VI Bronowicki Karnawał Literacki

Dnia 5 marca br. w Klubie Kultury „Mydlniki” (w VI. Dzielnicy m. Krakowa) odbył się VI Bronowicki Karnawał Literacki, który skupił ponad sześćdziesięciu twórców, prezentujących swoje utwory w Almanachu, redagowanym przez Macieja Naglickiego – pomysłodawcę i organizatora Karnawału, krakowskiego poetę, pedagoga, autora cyklicznych spotkań literackich „Nagliskałki” w Dworku Białoprądnickim , kierownika KK ”Mydlniki”.
Autorzy reprezentują różne środowiska i rożne strony Polski. Pośród nich znajdują się liczni członkowie Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich: Marzena Dąbrowa Szatko, Zofia Garbaczewska – Pawlikowska, Irena Kaczmarczyk, Anna Kajtochowa, Robert Marcinkowski, Maciej Naglicki, Piotr Oprzędek, Danuta Perier – Berska, Anna Pitych – Noworolska, Joanna Rzodkiewicz, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Danuta Sułkowska, Alicja Tanew, Magdalena Węgrzynowicz–Plichta (na zdjęciu obok).

Animatorem i współpatronem, oprócz Rady Dzielnicy VI Bronowice, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klubu Kultury”Mydlniki”, Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego, jest Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Jak wyraził się organizator Karnawału – Maciej Naglicki: zacny to i wielce oczekiwany partner. Chociaż łamy almanachu i progi Klubu Kultury „Mydlniki” otwarte są dla wszystkich.
Maciej Naglicki podkreślił również, że miejsce, w którym od sześciu lat odbywa się Karnawał Literacki jest niebagatelne. Tu spotykała się bohema przełomu XIX i XX wieku. Jest to miejsce najważniejsze dla polskiej kultury wesela – napisał we wstępie do Almanachu. Tym większa to satysfakcja dla inicjatorów i organizatorów Bronowickiego Karnawału Literackiego.
"Tegoroczna 6. edycja Bronowickiego Karnawału Literackiego skupiła ponad sześćdziesięciu twórców reprezentujących różne środowiska, zarazem różne strony naszego kraju. W miejscu spotkań bohemy przełomu XIX i XX wieku, miejscu najważniejszego dla polskiej kultury wesela, literatura trwa i powstaje jak przedwiośniane kwiaty dające swymi kolorami nadzieję.”
fr. wstępu do Almanachu „VI Bronowicki Karnawał Literacki” Maciej Naglicki