Ryszard Miernik

Z głębokim smutkiem i żalem powiadamiamy, że 11 marca odszedł od nas w wieku 84 lat RYSZARD MIERNIK – poeta, prozaik, rzeźbiarz, regionalista, animator życia kulturalno-literackiego w Kielcach i świętokrzyskim regionie, współtwórca (od 1960) grupy poetyckiej, a następnie klubu literackiego „Ponidzie”, współzałożyciel (w 1984) Kieleckiego Oddziału ZLP. Pożegnamy Go 15 bm. (tj. w piątek) o godz. 14 w Domu Pogrzebowym w Cedzynie, gdzie też pochowany będzie na Cmentarzu Komunalnym.

RYSZARD MIERNIK pochodził z Suchedniowa (ur. 21 marca 1929 r.) i był ze stronami rodzinnymi swą działalnością literacko-artystyczną silnie związany (w 1990 r. stworzył tam galerię rzeźbiarską „Podwórko”). Ukończył filologię polską. Debiutował jako poeta w 1956 r. W latach 1961–1982 kierował Wydziałem Kultury i Sztuki MRN w Kielcach, po czym (do 1987) pracował w Ośrodku Kultury Literackiej, którego był jednym z organizatorów, a następnie (do przejścia na emeryturę) w Domu Środowisk Twórczych.
Autor wielu książek, m.in. powieści – Matoł (tł. na j. ukraiński), Ciosanie, Dożynki w mieście, Blaszany orzełek, Kolumna bociana, Hrabia na Jabłoniu, Polowanie z Sokołem, poematów – Pieśń o Michniowie (mającego trzy wydania), Powrót „Ponurego”, Pieśń o „Nurcie”, tomów poetyckich – Strugam, Wykus, Skalniak świętokrzyski, Matecznik.
Wielokrotnie nagradzany za działalność społeczno-kulturalną i literacką, m.in. za całokształt twórczości nagrodą z Funduszu Nauki i Kultury im. S. Staszica. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
O swojej działalności społeczno-literackiej i twórczości szerzej wypowiedział się w rozmowie z S. Nyczajem, opublikowanej w „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim” (1999, nr 1, s. 5-12).
O jego twórczości pisali przekrojowo np. J. Rutkowski w t. I Pisarzy regionu świętokrzyskiego pod red. J. Pacławskiego (1983), J. Termer w Słowie. II almanachu literackim (1987), Z. Śliwka w „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim” (1998, nr 3), A. Ochwanowski w „IKARZE” (2000, nr 5).

W imieniu Zarządu Kieleckiego Oddziału ZLP
sekretarz Andrzej Piskulak