Międzyregionalny Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich – obchodzący w br. 35-lecie twórczej działalności – rozpoczął nową kadencję. 23 marca odbyło się w Kielcach walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze.
Po podsumowaniu bogatej w twórcze i animatorskie dokonania minionej 4-letniej kadencji 52-osobowego Oddziału – wybrano po raz kolejny na prezesa (sprawującego tę funkcję z woli i uznania przyjaciół od roku 1996) kielczanina Stanisława Nyczaja – poetę (tłumaczonego na kilka języków), eseistę, edytora, red. nacz. „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Przypomnijmy z tej okazji, iż nadto komisarza dorocznych plenerów literacko-artystycznych na Żeromszczyźnie, w Staszowie (pn. Staszowskie Lato Literackie), na Ponidziu (w Busku-Zdroju), a także Posiadów Literackich „U Szymborskiej” w zakopiańskiej „Astorii”, nadmorskich i kazimierskich spotkań literackich, inicjatora (i redaktora) serii wydawniczej „Portrety Literackie”, a jeszcze w ostatnich latach inicjatora cieszącej się powodzeniem Świętokrzyskiej Satyriady, utworzonego przy Oddziale Klubu Przyjaciół Świętokrzyskich Literatów czy Salonu Literackiego w kieleckim Domu Środowisk Twórczych (promującego głównie nowo wydane książki).

Podobnie jak w poprzedniej kadencji wiceprezesami Oddziału są: Benedykt Kozieł z Połańca – poeta (tłumaczony na kilka języków) i współorganizator Staszowskiego Lata Literackiego, a także staszowskich epizodów Światowego Dnia Poezji UNESCO i Festiwalu Poezji Słowiańskiej oraz Jan Lechicki z Kielc – poeta (tłumaczony na j. rumuński), prozaik, satyryk, pomysłodawca wspomnianych zakopiańskich Posiadów Literackich „U Szymborskiej”, z zawodu lekarz trzech specjalności, tak więc spory liczebnie Oddział ma zapewnioną pełną opiekę zdrowotną. Funkcji sekretarza w Zarządzie podjął się prof. biochemik Bogusław Wiłkomirski z Warszawy, wykładowca w j. polskim i angielskim na UJK – pożytkujący swą rozległą (także historyczną) wiedzę w sensacyjnych powieściach. Zaś na straży skarbu, umożliwiającego realizację szalonych pomysłów wyżej wymienionych, pozostała wytrwale w nowej kadencji kielczanka Krystyna Cel – poetka, eseistka (m.in. autorka 4. pozycji z 7-tytułowej dotąd serii „Portrety Literackie”).
Na straży tychże „szalonych pomysłów” będzie stała Komisja Rewizyjna, jaką stanowią: Irena Paździerz z Kielc jako przewodnicząca – nowelistka, powieściopisarka (autorka m.in. książek dla dzieci i młodzieży) oraz dwie członkinie – Joanna Babiarz-Szot z Nowego Sącza – poetka (autorka m.in. słów do piosenek śpiewanych w wokalno-instrumentalnym duecie „Dookoła” z mężem – poetą Januszem Szotem) i Zofia Walas z Ostrowca Świętokrzyskiego – poetka (tłumaczona także na kilka języków).
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Anna Błachucka z Małogoszcza – poetka (głównie sonecistka), prozatorka, satyryczka oraz członkinie – Władysława Szproch z Kielc (poetka, satyryczka, malarka i rzeźbiarka) i Iwona Zielińska-Zamora z Łodzi (poetka, prozatorka, malarka, red. nacz. kwartalnika „Sekrety ŻAR-u”). W prace Sądu chętnie doradczo włączy się w razie potrzeby Anna Zielińska-Brudek z Kielc – poetka (kilkakrotnie prezentowana w Tele expresie), nowelistka, rozeznana nadto w kwestiach prawnych.
Zebrani postanowili, że książki ubiegających się o członkostwo ZLP w Kieleckim Oddziale – przed skierowaniem przez jego prezesa do Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego Związku – będą wstępnie opiniowane przez zespół pod kier. Elżbiety Musiał – poetki (autorki wierszy lirycznych i poematów), eseistki, malarki, w którego skład włączają się Beata Kępińska – poetka, powieściopisarka, wyż. wym. Irena Paździerz, Maria Włodno.
Swój 35-letni jubileusz Kielecki Oddział ZLP będzie podsumowywał w październiku br. Wysoce satysfakcjonuje literatów częsta obecność ich utworów w ogólnopolskich prestiżowych wydaniach zbiorowych (jak np. Antologii poetów polskich 2016, Antologii poetów polskich 2017, dorocznych antologiach festiwalu „Warszawska Jesień Poezji”), ogólnokrajowych periodykach (takich jak „Poezja dzisiaj”, „LiryDram”, „Gazeta Kulturalna”, „Akant”, „E-tygodnik Pisarze.pl”), na portalach społecznościowych, a także na co dzień w Radiu Kielce.
Bieżące informacje (zwłaszcza o nowościach wydawniczych) zamieszczone są na podstronie kieleckiej strony internetowej Zarządu Głównego ZLP, prowadzonej przez Utę Przyboś z Warszawy – poetkę i malarkę, jak również na witrynie internetowej Lubimy Czytać. Zdaniem prezesa Stanisława Nyczaja, ważnym wydarzeniem edytorskim z ostatniej chwili jest zbiór wywiadów Andrzeja Piskulaka Od słowa do słowa z podtytułem Rozmowy o pasjach, zawierający obszerne wywiady (spośród grona pisarzy) m.in. z literatami Kieleckiego Oddziału: Janem Chruślińskim (pochodzącym z Buska, gdzie kielczan nieomal zadomowił) i Stanisławem Nyczajem.

Andrzej Piskulak