literackie swiatlo mlodych1

„L ITERACKIE ŚWIATŁO MŁODYCH” przy ZLP Oddział w Kielcach

 „Literackie Światło Młodych to grupa zrzeszająca młodych, ambitnych twórców z Kielc i okolic.

Pomysłodawczynią oraz opiekunką projektu jest  Anna Zielińska Brudek – prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach. Koło skupia się przede wszystkim na rozwoju talentów młodych twórców, a jego głównym celem jest wspieranie i promowanie twórczości literackiej członków, którzy mają możliwość prezentacji swoich utworów oraz wymiany doświadczeń.

Spotkania literatów, począwszy od czerwca bieżącego roku, odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Grupa ma w planach wiele ambitnych projektów. Jeden z nich ruszył już w styczniu –  raz w miesiącu w Polskim Radiu Kielce młodzi literaci uczestniczą w Niedzielnym Programie Kulturalnym, gdzie prezentują swoją twórczość. Na antenie wystąpili już kolejno:  Martyna Śmiech, Michał Urban, Katarzyna Sobota, Michał Łosiak, Norbert Sierpień, Monika Telka.

 

mlodzi na wystawie1

Literackie Światło Młodych planuje również organizację licznych konkursów literackich oraz wydarzeń kulturalnych. Młodzi biorą także udział w konkursach ogólnopolskich, często osiągając sukcesy m.in. przewodnicząca koła Martyna Śmiech została laureatką XXVIII-ego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Oprócz tego miłośnicy literatury mają w planach wydanie własnej antologii pt. Bazary Literackie  Będzie to kontynuacja publikacji kieleckich twórców z 1974 r., która nosiła ten sam tytuł.

na spotkaniu1

spotkanie mlodych1

wernisaz1

Kilka słów od członków Literackiego Światła Młodych:

Martyna Śmiech

Niezmiernie cieszę się, że młodzi, kieleccy literaci w końcu odnaleźli swoje miejsce. Jesteśmy pełni entuzjazmu oraz energii, by promować naszą lokalną twórczość. Wspólne spotkania dają nam szansę, aby inspirować się wzajemnie, wspierać i wymieniać doświadczeniami. Każdy z nas jest inny i każdy wnosi własną, integralną wartość twórczą do naszego grona. Potencjał grupy jest ogromny i z pewnością go wykorzystamy. Uważam, że Literackie Światło Młodych stanowi obiecującą perspektywę dla kieleckiego środowiska literackiego.

Norbert Sierpień

Pojawienie się przestrzeni dla młodych piszących w naszym regionie to bardzo ciekawa inicjatywa Pani Prezes Anny Zielińskiej-Brudek. Myślę, że wsparcie Związku Literatów pomoże debiutującym w wydawaniu ich tomików i książek, a wcześniej kształtowaniu stylu pisania. Mam nadzieję, że Literackie Światło Młodych będzie przystanią dla początkujących literatów, w której spotkamy się z doświadczeniem i mądrością uznanych już poetów i pisarzy, a sama grupa stanie się pewnym powiewem świeżości w kieleckim środowisku  oraz  głosem młodego pokolenia.

Michał Urban

Kieleckie Literackie Światło Młodych jest novum w naszym mieście. To klimatyczna przestrzeń i czas w atmosferze przyjaźni. Siedziba, która mieści się w Bibliotece Pedagogicznej  jest według mnie strzałem w dziesiątkę. Myślę, że spotkania będą stanowić  dla nas twórczy katalizator. Sprzyja temu także różnorodność interesujących osobowości, bogactwo punktów widzenia oraz odmienne konteksty artystyczne.

 Na forum, dzięki twórczości literackiej chciałbym się podzielić czymś co nazywam swoją „filozofią” przyszłości, być może nawet z szerszą publicznością.

Karolina Bugajska

Do grupy „Literackie Światło Młodych” dołączam po to, by rozwijać własny warsztat poetycki. Mam nadzieję na to, by w grupie spotkać osoby, które mają podobne zainteresowania i interesuje ich stan i kondycja współczesnej polskiej poezji. Niezmiernie cieszę się na tę nowo pojawiającą się możliwość. Od 2009 do 2019 roku byłam członkinią grupy literacko-artystycznej „Słowniacy Świętokrzyscy”, w której byłam współautorem dwóch almanachów poetyckich: „Pogłębionym drukiem” i „67 kroków, a także duetu poetyckiego „Powiązane gesty” i debiutanckiego tomiku poetyckiego „Zahaczyć o 10-tkę”. W październiku 2022 roku ukazał się mój drugi tomik poetycki „Zdążyć przed świtem…”.

 Katarzyna Sobota

Cieszę się, że dołączyłam do Koła „Literackie Światło Młodych”, które powstało z inicjatywy Pani Anny Zielińskiej-Brudek, prezes kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich. Mam radosne wspomnienia z przynależności do grupy literacko-artystycznej „Słowniacy Świętokrzyscy”, którą kierowała Pani Anna Błachucka. Teraz będę mogła wrócić do spotkań z innymi młodymi twórcami, którym, tak jak i mnie, bliskie są literatura, piękno słowa pisanego, uczucia i myśli domagające się artystycznego wyrazu. Mam nadzieję, że każdy i każda z nas odnajdzie tu swoje miejsce i rozwinie talenty – zarówno poetyckie, jak i prozatorskie. Liczę na to, że będziemy się wzajemnie wspierać,
a nasze twórcze wysiłki zaowocują wartościowymi publikacjami, które ubogacą czytelników.

Michał Skrętek

Od 2006 roku współpracuję z redakcją „Gońca Staszowskiego”, na którego łamach publikuję prozę eseistyczną oraz teksty krytyczno -literackie. Współpracowałem również z redakcją „Gońca Świętokrzyskiego” w Zagnańsku. W 2009 roku ukończyłem politologię w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2010 jestem członkiem Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Cieszę się z członkostwa w Kole „Literackie Światło Młodych”, uważam, że takie organizacje są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim ludzie uzdolnieni literacko mogą realizować swojej pasje, mając jednocześnie okazję do interesującej i inspirującej wymiany poglądów.

norbert sierpien1

Norbert Sierpień

franciszek mularczyk1

Franciszek Mularczyk

michal rusinow czech1

Michał Rusinow-Czech

katarzyna sobota1

Katarzyna Sobota

                                          * * *

Wybory nowego Prezesa ZLP w Kielcach spowodowały duże zmiany w działalności tego stowarzyszenia. Oprócz pozyskania stałej siedziby ,która jest nie do przecenienia   elementem  działalności związku ,nowym i ze wszech miar cennym pomysłem jest utworzenie koła „Literackie światło młodych” . Zaangażowanie młodzieży daje duże szanse na kontynuację i rozwój tego nowatorskiego pomysłu. Prezentacja ich twórczości w „Polskim Radio Kielce”  od stycznia br.  wzbudza zainteresowanie  i jest ciepło przyjęty  przez  słuchaczy. To  mobilizuje i stawia wysokie wymagania przed twórcami. Po półrocznych prezentacjach można śmiało powiedzieć, że egzamin ten młodzi zdają celująco. Dowodem jest także uznanie jakie zdobyli podczas otwarcia wystawy w Kielcach pn. „Twarze współczesnych poetów polskich”.  Kilka wierszy Kurator wernisażu znana poetka Marlena Zynger postanowiła zapromować szerokiej, ogólnopolskiej publiczności w redagowanym przez nią kwartalniku literackim
LiryDram.

mlodzi uhonorowani albumami1

„Literackie światło młodych”  liczy już ponad 20 aktywnych i pełnych zapału młodych ludzi  do których wciąż dołączają kolejni. Tworzy się okazja do prezentacji w wydarzeniach kulturalnych,  więc postacie te staną się bliższe szerszemu społeczeństwu.

 Z nadzieją na ukierunkowanie młodych ,światłych umysłów poetycko-literackich” otaczamy troską i ciepłem ten nowatorski i  cenny dla przyszłości młodzieżowy poryw.