W godzinę po pańskiej śmierci
Chce zrobić z panem wywiad panie umarły

Jak się panu teraz nie żyje?
Czego u pana nie słychać?

Jak się obecnie panu nie powodzi?

A tak w ogóle
Jak to jest gdy się nie jest?

Jak to jest być nieżyjącym?

Pan się uśmiecha panie umarły
Czyżby pan znal już wszystkie odpowiedzi

Kończę ten wywiad
To n i e d o m i ł e g o