Ten głośny marsz
stukot butów na bruku
i nasilający się wiatr
transparentów i flag
to zapowiedź wybuchów
błyskawic od nas do serc miast

to zapowiedź pytań ważnych
czy runie ład
i pęknie tronów trwałość
nastanie ból kataklizmów
i płacz pokrzywdzonych

przełom oddzieli wczoraj
od dzisiaj i wyzwoli wschód
nowych idei
pobiegniemy tłumnie
z wiarą w bardziej sprawiedliwy dzień
i zepchniemy całe zło
w otchłań przeszłości
w nicość