Z niej wszystko powstaje
do niej wszystko powraca

słowa pojęcia nie są w stanie
dotknąć istoty jej wszechrzeczy
kto jej dotknął
- M I L C Z Y