• Kategoria: Maja Rodziewicz-Szynicka
  • Odsłony: 4667

„Skąd wiedzieć czy nie błądzimy usilnie trzymając się życia...”
Liezi (Lie Yokou, VI w.p.n.e.)

Może śmierć jest wolnością
od doczesnych trosk
może po drugiej stronie
życia jest nicość

może śmierć i życie
są sobie równe w swojej
dosłowności
może śmierć jest drogą
do szczęścia przewyższając
życie darem swojego
spełnienia
skąd wiedzieć...