„Skąd wiedzieć czy nie błądzimy usilnie trzymając się życia...”
Liezi (Lie Yokou, VI w.p.n.e.)

Może śmierć jest wolnością
od doczesnych trosk
może po drugiej stronie
życia jest nicość

może śmierć i życie
są sobie równe w swojej
dosłowności
może śmierć jest drogą
do szczęścia przewyższając
życie darem swojego
spełnienia
skąd wiedzieć...