Rano wychodzimy w tylu kierunkach
Wieczorem wszyscy wracamy do domu.

Czy kiedyś zapytamy siebie,
Gdzie jesteśmy tej nocy?