Przysięgamy – nie zjemy zakazanego owocu
A jednak chcemy być w raju!
Tyle lat tułaczki na ziemi
Bez pewnej wiedzy o życiu!

Brak nam piędzi ziemi pod stopami
A myśl szybuje wysoko.
Myśleliśmy – skamieniało serce
A ono płacze nocami!

To co otrzymaliśmy mamy oddać innym
A przecież zestawiliśmy bilans zysków i strat.
Wiemy – życie jest rozgałęzionym drzewem
Lecz chodzimy dobrze wydeptanymi ścieżkami...