Czy istnienie chmury zasmuca księżyc,
Czy idąca w morze żaglówka pociąga wiatr,

Czy most od zawsze jest kochankiem rzeki,
Czy z twego powodu nie pamiętam o przemijaniu...