kiedy umrze moja mama
kiedy umrze mój tata
kiedy z pewnością zatrzyma się czas;
jaki będę?
o co po czasie zapytam?
czy będą to pytania inne?

okrutna ciekawość
nie przysparza wiedzy
chociaż nobilituje przyszłość
jakkolwiek by to brzmiało nie na miejscu
miejscem człowieka jest ziemia
i z niej grób; żywi pamiętają świecąc
radosne chwile wieczornych cmentarzy
w sobie samym – nie wiem
oto śmierć
ale – będę wraz z nimi