czas czyli cierpliwie mijają dni
nie wierzę słowom i czynom zbyt szybkim
krzyk chwili wstydzi się w lamusie
ma sporo z ciszy...

jest przeszły teraźniejszy lub przyszły
niepokój rozdzielając na troje
martwi się o nas
wierzącym słowom i czynom zbyt szybkim
nieobecnym
nie chce nas pokonać
bo kim byłby bez nas
słowem nie do poznania martwą władzą?
czas czyli cierpliwie mijają dni
cisza zna jego prawdę