... i nic na stałe
wszystko użyczone
pożyczone na procent
wypożyczone na chwilę

spłata długu odroczona na nie długo

nic naprawdę własnego
nic na wieczne posiadanie
trzy litery oznaczające pustkę
na wieki wieków nic...

i ani słowa więcej
anielscy notariusze
nie poświadczają aktów

piórem ze swoich skrzydeł
kreślą tylko wielkie nic
które wygląda jak znak zapytania

zawieszone we wszechświecie
nic... nic... nic... nic... nic...

puste dźwięki szumią jak wiatr
który zamyka księgę
wieczystą