Czytelnia

Dominik Górny: Wiersz w tonacji c-moll

Żal najprościej usłyszeć
w głuszy sierpniowego zmierzchu

wtedy tęsknota
skrywa się
w dźwiękach fortepianu

wystarczy zagrać
poloneza c-moll
aby przywołać
pejzaż ojczystych ziem

usłyszeć jak
kasztanowo szumiące echo
zaklina imię
Żelazowej Woli
a mazur wiatr bisuje
dla złoto pachnących
wierzb

Jeszcze kilka
dotknięć klawiatury
i wejdziesz do Polski –
kraju młodzieńczych
westchnień

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.