czasem czuję się jakby we mnie ktoś biegł
w dal z rozkrzyżowanymi do lotu ramionami

czasem czuję się jak ślimak pnący się w
górę po lśniącej figurce chrystusa

czasem czuję się mesjaszem czasem budzę
się na scenie przebrany w mundur klowna

czasem jestem sobą w każdej cząstce rzeczywistości
czasem nie ma mnie w niej wcale

czasem jestem owadem uciekającym przed nietoperzem
czasem jestem nietoperzem chwytającym w locie owada

czasem czuję się jakby we mnie ktoś biegł na skraj
przepaści z rozkrzyżowanymi do lotu ramionami