Kto sam cierpi
tuli obcy ból
wrażliwością

W ogniu
prawdy
spala się kłamstwo
wszechobecnej
znieczulicy

Diament
oszlifowany bólem
staje się
brylantem