Rzeka
czas i wiara
przypływa i odpływa

W Jordanie
odnawiam chrzest i wiarę
w nurcie wody
odpływa zwątpienie

Czas mój
jak strumień
płynie ku wieczności

nie zatrzymam go