W drodze do katyńskiego lasu
życie spadło jak liście

Piosenko z polskiej ziemi
polnym ukwiecona kwiatem
zapisana ostatnią kartą życia
w tym miejscu raz jeszcze
wzmaga ból i płacz

Fatum miejsca
znak nieba
cena pojednania?

Na biurkach nie doczytane akta
I lot w jedną stronę

Wszystko w ciszy
bez granic
w wigilię Bożego Miłosierdzia