Oliwko pokoju
kiedy dojrzejesz
do świata równych szans?

Czy już dojrzałaś
do świata bez wojny?

Bacz
zasłony dymne
zakrywając Słońce
tworzą cień

a oliwki pokoju
dojrzewają
coraz dłużej