Co powiesz
wiatraku
muzo duszy artysty
malując wirujące
skrzydła motyla
jak wdzięcznie
zastygły w obrazie
na skrzydłach milczenia

Czy potrafisz
zmielić czas beznadziei
rozniecając
przyjaznym skrzydłem
wiatraka
gasnący ogień wesela?