Gołąbko nieba
przyleciałaś
w jednej chwili
przytuliłaś moją myśl
łagodnie
jakbyś chciała
pokazać mi
w pragnieniu
doskonałość

Zdumiona
podaję rękę
idąc stronami zbioru wierszy
jesteś ze mną tak blisko
nie podobna zginąć

Nie ma doskonałości
bez pokory
a w pokorze jest jej tyle
ile zapragnie
ile potrafi wziąć
w godzinach próby