Czas wspólnego śpiewu
przed Bogurodzicą z Jasnej Góry

dwie belki na Jej twarzy

dłuższa namalowana w ukryciu
i krótsza na oczach świata

ukryte tchnienie
w dłoniach wyciągniętych ku niebu

Wykonało się!