na przechowanie
dano nam Boga
zgubionego na ulicy
w punkcie rzeczy znalezionych
na zakurzonych półkach
połamana lalka

obok miś pluszowy z wyrwaną nogą
ukryte tabernakulum codzienności
którego nikt nie odwiedza
bo sprzedawca
stracił pracę
wkrótce zlikwidują punkt
znalezione rzeczy
oddadzą ubogim

12 XII 2010
Pilchowice