studiują techniki orgazmów
na platformach cyfrowych
hodują dzieci
solarium siłownia czy fryzjer
umięśni ciało
ozdobi nowością
ich świat
to przyjemność
w zdrowym ciele
każdy duch
każdy sen
tylko zysk

ich świat
jest prozaicznie prosty
nieskomplikowany
żyć chcieć mieć skorzystać
nadzieja
jest abstrakcją
miłość
wyciera się chusteczką
jak spermę
a wiersz istnieje
na gorszym papierze
niż toaletowy
po co pisać
a jednak piszę
tak trochę do nieba
adieu

8 XI 2010
Pilchowice