... jesteś tylko kobietą,
która zawsze skręci nie w ten zakręt,
ale gdziekolwiek skręcisz,
ja tam już będę czekać –

twoje ostateczne ocalenie
przed samotnością, przed starością...
Twoje ciało tylko raz zakwita,
dlatego pamiętaj,
drugiej wiosny nie będzie,
drugiego mnie też...

Wilno, 7 V 2010