zyczenia22 23 rzeszowa

DRODZY PAŃSTWO!

Niechaj w ten czas Bożego Narodzenia opromienia Was radość,

dobro i rodzinne ciepło rozgrzewają, przybędzie i zagości czar i powab tych szczególnych Świąt, mających smak dzieciństwa i roztaczających nadzieję na przyszłość, którą niesie narodzony Boży Syn. Oby ten czas promieniował na cały nowy rok 2023, niosąc Wam otuchę, pokłady wiary, miłości, twórczego natchnienia – byście w zdrowiu i pogodzie ducha realizowali się w życiu.

Z pokłonem serdeczności i serca uściskiem od Zarządu i wszystkich członków Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie