Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość,

że 21 grudnia 2021 r.

zmarł

Mieczysław Machnicki

Znakomity Poeta, nasz Przyjaciel, Człowiek niezwykłej skromności.

Mieciu, zostaniesz z nami swoją Poezją.

Spoczywaj w Pokoju.

Koleżanki i Koledzy ze Związku Literatów Polskich