Zmarł Marek Kośmider, poeta z Wągrowca

Z głębokim żalem pragniemy powiadomić, że 13 stycznia br., 4 dni przed swoimi 70. urodzinami zmarł wągrowiecki poeta Marek Kośmider. Pochodzący z Lublina, absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był członkiem Związku Literatów Polskich, autorem wielu tomów poezji, a także instruktorem teatralnym. Jego wiersze za­mieszczone są w tomie „Poezja polska. Antologia Tysiąclecia”. Od wielu lat mieszkał w Wągrowcu.

W marcu ubiegłego roku śp. Marek Kośmider został udekorowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Odznaczenie to otrzymał Podczas uroczystości z okazji 45. rocznicy Marca ’68, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz aktywny udział w proteście studenckim w marcu 1968 roku w obronie praw człowieka i swobód obywatelskich.