Jerzy Leszin Koperski

17 marca w Warszawie zmarł Jerzy Leszin Koperski, poeta, twórca Orientacji Poetyckiej "Hybrydy", działacz literacki, człowiek, który był opiekunem całych grup poetyckich.

Leszek Żuliński o poecie:
Koperski debiutował w roku 1956 w toruńskim pisemku uniwersyteckim. Wydał w późniejszych latach tylko cztery tomiki poetyckie: „Blizny w kamieniach”, „I nie wymilczę więcej”, „Drzewa z próchna nie poznasz” oraz „Do rzeki należy moje życie”... Stał w cieniu innych poetów, którzy przez kolejne lata wkraczali do literatury, choć to być może oni stać będą do końca w jego cieniu, tak jak wszyscy jesteśmy dziećmi tego, kto nas stworzył. W tym kontekście Leszina można nazwać dziś „ojcem poetów”.