Złota Odznaka Honorowa ZLP dla Heleny Gordziej

helena g zdj 252x300

Helena Gordziej

helena odznaka zdj 1

Za wybitne zasługi  dla Związku Literatów Polskich
Prezes Marek Wawrzkiewicz uhonorował Helenę Gordziej
Złotą Odznaką Honorową ZLP.

Znamienita poznańska poetka nie mogła być obecną na Inauguracji 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, która odbyła się 5 listopada w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

 zarzad czlonkowie poznanskiego oddzialu zlp

(Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Gordziej, Helena Gordziej)

Marek Wawrzkiewicz – prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
w dniu 6 listopada 2021 r. odwiedził Helenę Gordziej w jej mieszkaniu. 

Zarząd, członkowie Poznańskiego Oddziału ZLP
składają serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 Materiały pozyskane za zgodą Anny Andrych