Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 09.01.2023 r.

zmarł w wieku 89 lat

WACŁAW SADKOWSKI

Wybitny eseista , krytyk literacki, tłumacz, wieloletni redaktor naczelny „Literatury na Świecie”.

Cześć jego pamięci.

Żonie i Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucie.

Przyjaciele i koledzy w Oddziału Warszawskiego ZLP.

Pogrzeb będzie miał miejsce na Cmentarzu Starym przy Kościele św. Katarzyny , ul. Fosa 19

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 bm (sobota),

rozpoczną się o godz. 11,30 w sali dużej Domu Pogrzebowego Służew ul. Fosy 19a (obok kościoła i cmentarza.) O godz. 12,00 nastąpi odprowadzenie urny z prochami na Cmentarz.

 Zarząd O/Warszawskiego

Zarząd Główny ZLP