XXI Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

“Zaszronieni w słońcu/ Jeszcze raz uniesieni w Gwiazdozbiorach Jesieni/ Pożeglujemy w wierszy przestrzeń/ Na skroni jesiennego drzewa/ I znowu jesień nas uniesie”... Wiersz? Nie wiersz. A jednak te frazy z poezji Andrzeja Grabowskiego, stanowiące hasła – tytuły antologii kolejnych, corocznych imprez literackich przez niego organizowanych, celnie oddają nastrój i klimat tych wcześniejszych i tej ostatniej – XXI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.

Kto bywa na tych, wywiedzionych z literackich Jesieni Pogórza spotkaniach, wiążących się z nieustającą wędrówką do szkół i bibliotek odległych miejscowości i wiosek Małopolski, ten łapie bakcyla specyficznej przygody spod znaku Pegaza (w logo imprezy - na biegunach). Mimo wszelkich trudów, niedogodności i codziennych dalekich tras (odczuwają to szczególnie poeci – kierowcy), uczestnicy z kraju i świata zjeżdżają z radością do Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej na to niezwykłe święto poezji. Tegoroczne odbywało się pod patronatem m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, ZG ZLP, ZAiKS oraz lokalnych władz. Ważne punkty tego tygodnia to – Salon Literacki w Pustkowie (promocja tomu wierszy Andrzeja Grabowskiego w edycji LSW), koncert otwarcia „I znowu jesień nas uniesie” w zabytkowym kasztelu w Szymbarku (w tym – otwarcie wystawy Artura Grabowskiego „Jesienie literackie w grafice – retrospekcje”), gdzie wiersze poetów czytali aktorzy (m.in. z serialu „Na dobre i na złe”) Emilia Komarnicka i Marcin Zacharzewski, koncert promocyjny „Malowane wierszem” w słynnej malowanej wsi Zalipie, świąteczny koncert „Ballada dla Patrona” w brzeskim Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II, wielki tarnowski koncert literacki oraz koncert finałowy ‘W mateczniku u mistrza J. I. Paderewskiego” (konkretnie – w dworskiej stodole).
Wszystkim prezentacjom poetyckim towarzyszył znakomity zespół Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki, a także Alicja Tanew z Piwnicy pod Baranami, w finale z udziałem Jacka Zielińskiego ze „Skaldów”. Sale wypełniała zasłuchana publiczność – zwykli „zjadacze poezji”, bibliotekarze, nauczyciele, mnóstwo ludzi młodych. Podczas koncertu finałowego, jak co roku, zostały wręczone Wielkie Laury XXI MGJL, m. in. patronów, mecenasów i przyjaciół kultury, Piękniejszej Strony Świata oraz – literackie. Wielki Laur Poezji otrzymała Krystyna Konecka, Wielki Laur Krytyki Literackiej – Leszek Żuliński, Wielki Laur Mistrza Literatury – Jan Tulik.