XIV Puls Słowa

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego

oraz

Molekuły wrażliwości 6

koncert poetycko-muzyczny

molekuly1

ZAPRASZAMY

Do Domu Literatury w Warszawie