Wydawnictwo "Kto jest Kim"

pod patronatem Polskiego Oddziału SEC i Pacyfistycznego Stowarzyszenia i Porozumienia Socjalistów

zaprasza

na prezentację 2 książek:

Maria Szyszkowska - Twórczość jako sens istnienia w XX w.

praca zbior. - Świat kultury czasów Polski Ludowej

w dn. 8 lipca 2021 (czwartek) o godz. 17ej w lokalu Związku Kombatantów RP

 

 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6a  sala Konferencyjna (parter)

Z poważaniem

Janusz Termer