Wspomnijmy za utrwaloną przez LiryDram 51. WJP

W swoim 40. numerze LiryDram dedykował festiwalowi kilkanaście stron.

Redaktor Naczelna Marlena Zynger przysłała nam kopie stron - dziękujemy!

01

1

 

2

 

03

 

3

 

04

 

 7

 

4

 

5

 

 05

 

 

 

6a

 

 06

 

8